Startsida


 Aktuellt  • Lördag 15/4 ”Städdag”
   Tid: 10:00 Plats: Bigården i Husaby
   Vi städar huset och bigården efter vintern, därefter korvgrillning och fika.
  • Torsdag 27/4 Föreningens Töreboda-/inköpsresa
   Tid: 18:00
   Samling: Bigården i Husaby klockan 16:45 eller på plats kl sex.
   OBS! Viktigt att låta oss veta om du kommer!
  • Måndag 24/4 Måndagsträffar startar upp
   Tid: 18:00 Plats: Bigården i Husaby

  • Maj 2023 Drottningodlarkurs startar upp
   Bokas via Studieförbundet

  • Nya regler för flytt av bin och bimaterial gäller fr.o.m. 2019.

    Varroakvalstret finns i hela södra Sverige och därför kan nu bin och bimaterial flyttas inom detta område utan att bitillsynsman besiktigat bina.

    Amerikansk yngelröta finns i olika områden i landet och dyker upp då och då. Jordbruksverket har inrättat Tillsynsområden och vill man flytta bin och bimaterial ut från dessa områden måste bina besiktigas av bitillsynsman.

   Du kan fråga bitillsynsman eller själv söka på Jordbruksverkets karta över tillsynsområden (länk)

    Anmälan om placering av dina bin görs till länstyrelsen bara när bina placeras ut på ny plats eller när de inte längre finns kvar där.

  Boktips

  • Bin till nytta och nöje av C.O. Mattsson/Johan Lang
  • Handbok i naturlig biodling av Peter Schneider Vingesköld
  • Säker honung av SBR
  • The Buzz about Bees av Jürgen Tautz            
  • Honeybee Democracy av Thomas D Seeley
  • Meningen med bin av Göran Bergengren
  • Med smak av honung av SBR 
  • Honung, maträtter, desserter, bakverk och tips av Jakob och Johans Lang
  • Binas historia av Maja Lunde
  • Bin och människor av Lotte Möller
  • Binas hemliga liv av Thor Hanson

  En film av sveriges biodlare

  Har du hittat en svärm?

  Ring svärmtelefonen.