Bli Biodlare

Om biodling.

Världen behöver fler bin. Vill du vara med och bidra till detta?

Vill du skaffa dig en fascinerande hobby, som även ger en viss intäkt?

Kan du tänka dig att jobba med djur som du aldrig kan tämja, men som ger dig närkontakt

med naturen och själva livsprocesserna?

Är du en lugn och noggrann person och ganska stark i armar och ben?

Då kanske biodling är det rätta just för dig?!

Hur blir man biodlare?


Börja med att ta kontakt med en biodlare. Känner du ingen så vänd dig till Götene

biodlarförening. Ring till någon av oss (se Kontakter) eller kom till vår bigård i Husaby.

Från maj till september träffas vi där varje måndag kl. 18.00. Du är välkommen att följa

arbetet med våra bisamhällen och att ta en fika med oss.


Steg nr 2 är att anmäla dig till en nybörjarkurs i biodling. Varje år ordnar vi en sådan.

Kursen är både teoretisk och praktisk. Målet är att du ska kunna starta med 1-2

bisamhällen under sommaren.

Det bästa du kan ha som nybörjare är en mentor. En sådan kanske du hittar själv, annars

hjälper föreningen dig med detta. Mycket hjälp och stöd med din biodling i början och

genom åren får du genom biodlarföreningen.


Medlemsskap

Medlem blir du genom att betala medlemsavgift till riksorganisationen SBR (Sveriges

Biodlares Riksförbund). På SBR:s hemsida får du veta vad som ingår i medlemskapet.

Där finns anmälningsformulär och där anmäler du att du vill tillhöra Götene biodlarförening.

Som nybörjare får du, om du är medlem, extra rabatt när du köper bikupor och biredskap

första gången.


Lagar och föreskrifter

Som biodlare måste du anmäla till länsstyrelsen var du ställer upp dina bikupor.

Av dem får sedan din bitillsynsman veta detta. Vart tredje år måste detta göras på nytt.

Anmälan Länsstyrelsens formulär

På  SBR:S hemsida hittar du de lagar och förordningar du har att följa som biodlare.


Böcker om bin och biodling

Boken om biodling. SBR, 2008. (Bra som uppslagsbok)

Mina första år som biodlare. SBR, 2016. (Bok för nybörjare och fortsättare)

Nyttiga växter för människor och bin. Kirkevold/Gjessing, 2004.

Det otroliga bisamhället. Nils Gonnert, 1975. (Finns att låna på bibliotek)

Biet, människan och naturen. Åke Hansson, 1997

Binas liv. Karl v. Frisch, 1956

Binas språk. Martin Lindauer. 1964

Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället. Fries/Kristiansen,

Bisyssla: bin, biodling och biprodukter. Joachim Pettersson. 2015