Bitillsyn

- Jordbruksverkets bitillsynskarta


- Bitillsynsmän:

Michael Gustafsson, 0739-178737
Helena Gustafsson, 070-5306139


- När du misstänker att dina bin drabbats av någon bisjukdom ska du vända dig till bitllsynsman.


- Götene är indelat i två bitllsynsdistrikt.  Länsstyrelsen - Bitillsyn


- Som biodlare är du skyldig enligt lag att förebygga och förhindra att smittsamma bisjukdomar
sprids i landet.


- Det är amerikans yngelröta och varroakvalster som enligt lag måste bekämpas i Sverige. (Lag
SFS 1974:211, 1974:212)


- Länk till SBR - Om biodling - Bihälsa - Bisjukdomar


- Du är som biodlare skyldig att anmäla var du ställer upp dina bin. Du ska även avanmäla när
du byter plats eller upphör med din biodling. Bitillsynsmännen ska snabbt kunna kontakta
biodlare om bisjukdomar brutit ut.