Om Oss


Om oss
Föreningen


Götene biodlarförening fyllde 100 år 2017. I Husaby har vi vår föreningslokal och vår

egen bigård. När bina vaknar på våren startar vi upp våra måndagsträffar. Vi är ca 60

medlemmar, varav allt fler numera är kvinnor. Det finns inga krav på att man skall vara

biodlare eller ha egna bisamhällen och alla åldrar är välkomna. Det är intresset som är det

viktiga.


Föreningens uppgift är att stödja biodlingen i Götene kommun och att fungera som samlingsplats

för nya och gamla biodlare, som vill träffas och utbyta erfarenheter. Det gör vi

genom det gemensamma arbetet i bigården och på fikastunderna men också på studieresor,

inköpsresor och på den årliga sillsexan.


Kurser anordnas tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för så väl nya som gamla

medlemmar.

(se Kurser)


Måndagsträffar maj-sept kl 18.00 i föreningens bigård i Husaby.

Föreningen äger och sköter 6-8 bisamhällen.

Arbetet i bigården består bl.a. av:

-skötsel av bisamhällena plus material och biredskap.

-skattning och slungning av honung

-honungsförsäljning på Vårrundan och Returrundan


På vintern ägnar vi oss åt utbildning/ fortbildning, samt ser över våra redskap och snickrar

ev. nytt kupmaterial.

I mars/april gör föreningen en gemensam resa till Töreboda biredskapsfabrik för att köpa

biodlingsmaterial till rabatterat pris.

I april kan man få hjälp att analysera biprover vad gäller bisjukdomen Nosema.

Under hela biåret kan du kontakta andra medlemmar och fråga till råds.

Som medlem får du information om kurser, föredrag och studieresor.


Föreningen tar emot honung från medlemmarna och levererar den till Svensk Honungsförädling

i Mantorp och vi samlar också in gamla vaxramar för rensning i Töreboda biredskapsfabrik.

I november delar vi ut oxalsyra till medlemmarna för behandling av bina mot

varroa.


Medlemsavgift betalas in till Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). Ca 450 kr/år. Då

får du Bitidningen en gång per månad samt rabatter på inköp av bimaterial, böcker och

annat


Vill du veta mera? Kontakta gärna någon av oss. (se Kontakt)


Hitta till oss. Biodlarföreningens föreningsgård och bigård ligger i Husaby, mellan Husaby

kyrka och Hembygdsgården. I närheten av hembygdsgården kan man se föreningens visningskupa

och en informationstavla. Själva bigården ligger i sluttningen nedanför.