Drönare

Drönaren


Drönarna är hannar som föds ur de obefruktade äggen. Det kan finnas ca 200 drönare i ett

bisamhälle under sommaren. Deras främsta uppgift är att befrukta drottningen på hennes

parningsflykt. När hon flyger iväg från kupan sänder hon ut ett feromon (en doftsignal), som lockar till sig drönare. Man vet att det finns särskilda parningsplatser ett antal meter upp i luften där drönare träffas och flyger runt i hopp om att det ska komma en drottning dit. Dessa parningsplatser kan vara samma från år till år. En väl parad drottning kan vara parad av ca 15 drönare eller fler och dessa kan komma från långt håll. Drönare kan flyga upp till 10 km och en drottning upp till 5 km.

Detta är naturligtvis viktigt för att det inte ska bli inavel bland bina. Drönare parar aldrig drottningen inne i kupan.

Eftersom drottningen får spermier från flera olika drönare kommer det i ett bisamhälle finnas ett antal syskongrupper av bin. De blir alltså halvsyskon och kan ha olika förmågor och kynne.Detta gör ett samhälle rustat för förändringar av olika slag. Kanske ett starkt skäl till att bina funnits så

länge och övervunnit så många förändringar. Vi får hoppas det fortsätter så Man funderar på om drönarna kanske har ett lugnande inflytande på bisamhället. Drönarna är de enda som kan ta sig in i flera olika bisamhällen utan att bli motade av vaktbina. Mot slutet av sommaren är de dock inte välkomna längre. Då tär de på samhället, som förbereder sig på att överleva vintern. De motas ut av arbetsbina eller dödas. Det kallas drönarslakten. Drönare behövs inte i samhället förrän framme i maj.