Arbetsbi


Arbetsbiet


Arbetsbiet är det minsta biet men utför det mesta arbetet i bikupan.

Arbetsbina är honor som fått en sämre kost än drottningarna och därför inte utvecklas till

fertila drottningar. På sommaren kan det finnas 60 000-70 000 arbetsbin i ett bisamhälle.

Från första stund och de närmaste 3 veckorna har arbetsbiet bestämda arbetsuppgifter att

utföra inne i kupan. Det första hon får göra är att städa sin cell, så att drottningen kan lägga ett nytt ägg där. När hon är 2-3 dygn gammal börjar hon mata larver som är 3 dygn

gamla med pollen och honung. När hon är ca 6 dygn producerar hon näringsrik fodersaft

(drottninggelé) som hon fodrar de späda ynglen och drottninglarven med. Senare städar hon, bygger vaxkakor med vax hon producerar själv och tar emot det som de äldre bina hämtar hem till kupan. Slutligen blir en del av inomhusbina vaktbin innan det är dags att göra arbetet utanför kupan. De blir s.k. dragbin. De drar in nektar, pollen, propolis och vatten till kupan.

Dragbina är nu mycket kloka och välutbildade. De äldsta och djärvaste av dom blir s.k. spanarbin. Det är de som söker upp viktiga födoställen, vågar ge sig iväg långt och som också letar efter och utser de bästa bostäderna för en eventuell svärm.

Bidansen är binas väl utvecklade språk för att tala om var man kan finna nektar, pollen, propolis och vatten. När biet kommer tillbaka till kupan efter att ha funnit en bra födokälla utför hon en dans där inne i mörkret bland de andra bina. Med danser visar hon riktning och avstånd och med doften vad det är hon hittat. Detta görs med stor exakthet och inberäknar t.ex. sådant som eventuell motvind. De andra bina kan ju inte se danserskan men följer efter i dansen för att lära sig.

Efter ca 3 veckor är biets vingar utslitna och hon dör. Ett arbetsbi som under vår och sommar är i ständigt arbete lever därför i ca 6 veckor.

De arbetsbin som föds i slutet av juli till in i oktober/november blir däremot betydligt äldre.

Dessa s.k. vinterbin lever i kupan till in i maj månad. Detta klarar de därför att de slipper en stor del av arbetet men fr.a. för att de slipper producera och mata en mängd yngel. Det är vinterbina som tillsammans med drottningen startar upp samhället igen efter vintern och ser till att det blir så starkt att det kan dra nytta av den rikliga blomningen i maj och juni.