Aktiviteter

Besök hos Biredskapsfabriken

Torsdagen 18 april

Vi samåker till Biredskapsfabriken i Töreboda.

Biredskapsfabriken bjuder på fika och erbjuder under kvällen 10% i rabbat på sitt lagersortiment (gäller ej glas)..

De är tacksamma om ni som vet vad ni tänker handla ringer och förbeställer, tel. 0506-102 73. Samling för samåkning från Preem i Götene kl. 17.30.

 

Veckomöten i föreningensbigården börjar den 23 april.

Måndagar kl. 18,00

Alla medlemmar, såväl gamla som nya, hälsas välkomna till en ny säsong i bigården. Föreningen bjuder som vanligt på kaffe och smörgås.

 

Vårrundan

5-6 maj

Föreningen deltar i vårrundan och försäljer egen honung m m, förevisar visningskupan och informerar besökare om bin och biodling.

Vi behöver flera medlemmar som kan delta 2-3 timmar under någon av dessa dagar. Anmälan kan ske till Ingrid Karlsson, tel. 070-3595415.

 

Sillsexa

Fredagen 29 juni kl. 18,00

Välkommen till den årliga sillsexan i föreningsbigården. Anmälan till Ingrid Karlsson, tel. 070-359 54 15, ingridviktoriakarlsson@gmail.com eller Cecilia Waern, tel. 0730-81 36 83, Cecilia.waern@gmail.com senast den 26 juni.

 

Utlämning honungskärl

Utlämning av hinkar kommer även i år att ske hos Kresten Söndergard , Värmagården i Skälvum. Finns det även intresse av att lämna honung på 140 kg:s kärl eller bulk kontakta Kresten enligt nedan. Ring gärna innan ni kommer, tel. 0511-34 31 17, mobil 0720-51 74 42 eller 070-015 57 857.

 

Socker

Gemensamt inköp av socker kommer även att ske i år. Ni som är intresserade av detta kontaktar Bengt Kling. tel- 0510-54 00 57. Pris bestäms i mitten av juli och skickas ut via mail.

 

Övriga aktiviteter

Övriga aktiviteter och händelser som dyker upp under säsongen kommer att finnas på anslagstavlan i föreningslokalen.

 

Påminnelse anmälan om uppställningsplats

I år ärdet dags att anmäla din uppställningsplats till Länstyrelsen, senast den 31 mars. På Länsstyrelsens hemsida, www.lanstyrelsen.se, kan du fylla i uppgifterna för detta.