Startsida


En del av Sveriges biodlares riksförbund


 Aktuellt

 • Konferens i Paris om bihälsa 9 Dec. 2019

             Information här

 • Årsmöte för medlemmar den 20 November. Information och anmälan här.

 • Nya regler för flytt av bin och bimaterial gäller fr.o.m. 2019.

   Varroakvalstret finns i hela södra Sverige och därför kan nu bin och bimaterial flyttas inom detta område utan att bitillsynsman besiktigat bina.

   Amerikansk yngelröta finns i olika områden i landet och dyker upp då och då. Jordbruksverket har inrättat Tillsynsområden och vill man flytta bin och bimaterial ut från dessa områden måste bina besiktigas av bitillsynsman.

  Du kan fråga bitillsynsman eller själv söka på Jordbruksverkets karta över tillsynsområden (länk)

   Anmälan om placering av dina bin görs till länstyrelsen bara när bina placeras ut på ny plats eller när de inte längre finns kvar där.

Boktips

 • Bin till nytta och nöje av C.O. Mattsson/Johan Lang
 • Handbok i naturlig biodling av Peter Schneider Vingesköld
 • Säker honung av SBR
 • The Buzz about Bees av Jürgen Tautz            
 • Honeybee Democracy av Thomas D Seeley
 • Meningen med bin av Göran Bergengren
 • Med smak av honung av SBR 
 • Honung, maträtter, desserter, bakverk och tips av Jakob och Johans Lang
 • Binas historia av Maja Lunde
 • Bin och människor av Lotte Möller
 • Binas hemliga liv av Thor Hanson

En film av sveriges biodlare

Biodlarföreningens föreningsgård och bigård            ligger i Husaby, mellan Husaby

kyrka och Hembygdsgården